/portrait

moods of kp55:

moods of kp55

I juni 2001 fick vi möjligheten att bosätta oss i en «hytte» på Nesodden utanför Oslo - «en riktig pärla» - som någon kallade den. Det var ett område omgivet av värnad skog vid Krystalldammen i Blylaget vid Bunnefjorden; på östsidan av Nesodden, ca 200 meter från strandlinjen.

 

Den 2.300 kvm stora egendomen ligger i slutet av Karl Pedersens Vei, nr 55

- därav namnet «moods of kp55».

 

De första åren hyrde vi innan vi övertog i november 2004. Tomten hade fram till dess varit präglad av gröna, nästan heltäckande gräsmattor; som det tog en evighet att klippa. Not our cup of tea...

 

Sommaren 2005 startade vårt trädgårdsäventyr och projektet «bort med gräsmattan». Bland bergknallarna  finner du numera hos oss en tät och frodig trädgård som är i ständig förändring. «Less is more» har hellre fått ge vika för «Less is bore». 

 Vi är upptagna av den estetiska såväl som den sinnliga  upplevelsen av trädgården.

 

Vår pärla ligger i växtzonen 3-4.

Emellanåt har vi även fått till plantor hårdföra till zone 2; tills en lite hårdare vinter gjort sig påmind och tagit dem.

 

 

 

 

 

 

moods of kp55

[eng] 

In June 2001, we had the opportunity to settle us in a «cabin» in Nesodden outside Oslo - «a real gem," as some called it. It was an area surrounded by protected forest at the pond Krystalldammen in Blylaget, at Bunnefjorden on the east side of Nesodden, about 200 meters from the shoreline.

 

The 2.300 sq m large property is situated at the end of Karl Peder Vei, No. 55 - hence the name

«moods of kp55».

 

The first years we rented the property before we took over in November 2004. The site had until then been characterized by green, large lawns all over the garden

- and it took an eternity to cut :( 

In summer 2005 we started our garden adventure and the project «Take away all that lawn.»

 

Nowadays you will meet a dense and lush garden that is always changing. «Less is more» is not quite true in our garden, rather «Less is bore». We are indeed very fond of how beauty shows its different ways in the garden.

Our «pearl» is located in zone 3-4 (European scale zones). But sometimes

 
 

Så långt har det varit en passionerad resa; närmast en besatthet, med mycket glädje och lek. Det börjar bli trångt om plats på vissa ställen; men vi finner fortfarande rum för nya infall och idéer. Och vi finner alltid plats till en ny växt eller två: Om vi flyttar den ena hit och den andra dit och så... Kedjereaktioner har vi blivit vana vid.

Plantorna tycks trivas med att stå tätt intill varandra och ha fötterna inbäddade i någon marktäckande växt. Med tiden har det skapats ett mikroklimat;  

vi ser att flerparten av bädden sköter sig mer eller mindre själva under sådana betingelser. Därmot lägger vi ned en del tid när vi bygger upp nya bädd och förbereder jorden; men sedan kräver de inte så mycket underhåll.

Vi önskar gärna att det alltid skall vara något som står i blom någonstans här i trädgården; kanske sådant som humlor och bin har förkärlek till. Men fråga oss inte vad plantorna heter; vi är egentligen mer upptagna av hur växten ser ut, dess villkor och vad den tillför till helheten,

än vad den heter :)

Varje årstid får lämna sitt avtryck: Vårblomsterna på marknivå som tittar försiktigt fram och söker sig till ljuset och sedan försvinner;  den frodiga och täta sommarvegetationen som tar över hejdlöst som en jungel; de ultimata höstfärgerna som avlöses av vinterdvalan med sin ro och melankoli.

Vi prövar oss också på en liten köksträdgård; något år med hyfsad avkastning, något år med mindre lyckat resultat. Här har vi fortfarande en del utmaningar att brottas med;

en köksträdgård kräver mer tid, kunskap, underhåll...

 

Vi får ofta frågan om vad vi gödslar med och hur mycket; det blir nog en gång på våren och en runda till runt midsommar. Vi använder naturgödsel, ekologisk algomin pro och vår egen kompost; 

och också lite gift - men bara för bekämpning av den ökända iberiasnigeln!

 

Vi är två lika trädgårdsgalna entusiaster som  går in med samma eufori  i hageprojektet vårt «moods of kp55». Med tiden har det naturligtvis också blivit en del planering; men det är fortfarande impulser, nya infall och improvisation som vi låter oss styras av  :o)

När vi drömmer oss bort till trädgårdar i sydligare breddgrader, 

då hjälper ljudet av porlande vatten; 

som man blir skönt lugn av och får mental svalka, inte minst när termometern emellanåt stiger upp i graderna...

Vi söker oss till olika typer uttryck som kan fungera för olika sinnesstämningar - för olika «moods» - och för olika tider av dygnet, väderlekar och behov.

NRK-serien "Hagen min" S2E7 som sändes i maj 2018 är en öppning till hagen vår.

  alexander & jan

we also have succeeded with plants resistent normally to zone 2

- until a harsher winter takes them.

So far it has been a passionate journey, almost an obsession, with plenty of fun and joy. It's getting rather crowded in some areas, but we still find room for new approaches and ideas.

We always find space for a new plant or two - if we just move this one here and the other there and... We have become accustomed to chain reactions.

 

The plants seem to thrive standing close to each other and having their feet covered with ground creeping plants. We feel this has created a kind of micro environment; the plant beds take more or less care of themselves under such conditions. We do spend some time as we build new plant beds and prepare the soil; but the plant beds do not require as much maintenance as you would think.

 

Here in the garden, we strive that there is always something is in bloom throughout the growing season - preferably such as bumble bees and bees fall in love for. But do not ask us what the plants are named. We are more concerned about how the plants looks like, their conditions and what they contribute to the wholeness, than what they are called.

We wish that every season will leave its mark - the spring flowers coming carefully, seeking the light and the disappearing;  the lush summer

vegetation taking over like a jungle; the ultimate autumn colors befor the winter

landscape with its calm and melancholy.

 

We are working now on a small kitchen garden as well; but it is not that easy and we have still a lot to learn about that :) 

 

We are often asked what we fertilize with and how much. One round in spring time and another round at midsummer. We use natural fertilizers, organic material and our own composted kitchen waste. Chemical products, we must recognize that they are used as necessary to combat the infamous Iberia snail.

 

We are two crazy guys that love gardening and both of us go in to it with the same euphoria and enthusiasm in our project «moods of kp55».

Over time it has become naturally to also do some planning; but it is still impulses, new ideas and improvisation that we let us lead from :)

 

The sound of rippling water in the garden helps us dreaming of Southern gardens, chill and relax; and it creates also a sort of mental coolness whenever we by chance can enjoy a hot summer day.

 

We are always looking for different types of expressions that can work for different moods and needs, for different times of day and weather conditions.

 

The NRK-show "Hagen min" S2 E7 to be broadcasted in May 2018 is about our garden.

alexander & jan

 

moods of kp55 © Created with Wix.com